NaŠe reference

Základní technická vybavenost:

  • Rozšíření kanalizace a vodovodu pro ZTV v k.ú. Kožlí
  • Rozšíření ZTV pro RD vokov
  • ZTV pro 9 RD Senožaty - SO 02 Vodovod, SO 03 Kanalizace
  • ZTV v obci Bojiště - kanalizace a vodovod
  • ZTV lokalita "U STARÉHO MLÝNA" Praha 10 – Královice
  • ZTV Kejžlice - „V DRAHÁCH“