NaŠe reference

Rybníky

 • Revitalizace krajiny v k.ú. Lešov
 • Výstavba rybníka v k.ú. Pohleď
 • Výstavba nových rybníků v k.ú. Dobrohošť
 • Záchytné jezírko pro výrobní a skladovací areál firmy Quaprotek Manufacturing k.s.
 • Výstavba rybníka v k.ú. Dubovice
 • Obnova rybníků Dolní, Střední, Horní Mrázový v k.ú. Hrobská Zhrádka
 • Revitalizace území „U Řečice“
 • Oprava a odbahnění "Vlčetineckého" rybníka
 • Oprava a odbahnění rybníka Horní Roudný, k.ú. Dmýštice
 • Výstavba rybníka na parcele v k.ú. Buk
 • Výstavba rybníků a tůní v k.ú. Chyšná
 • Výstavba rybníků v k.ú Vlasenice
 • Rozšíření soustavy rybníků v k.ú. Dobrá Voda
 • Výstavba dvou rybníků na v k.ú. Matějovec
 • Oprava a odbahnění rybníka Nový mlýn v k.ú. Zadní Lomná
 • Oprava a odbahnění Branského rybníka
 • Výstavba soustavy vodních nádrží "Pod Pacovskou Horou"
 • Výstavba rybníků v k.ú Lhota u Kamenice nad Lipou
 • Oprava a odbahnění rybníka „Bílý“
 • Výstavba rybníků v k.ú. Hadravova Rosička
 • Výstavba rybníka v k.ú. Budíkov
 • Výstavba rybníka „Pod Skalkou“ v k.ú. Skalka u Nové Bystřice
 • Výstavba rybníků a revitalizace toku Pod Novými Dvory
 • Revitalizační opatření v k.ú. Horní Rápotice
 • Zahradní rybníček v k.ú. Lipnice u Markvarce
 • Výstavba rybníka v k.ú. Jitkov
 • Výstavba rybníka v k.ú. Pravíkov
 • Výstavba retenční nádrže v k.ú. Kejžlice
 • Revitalizace Pstružného potoka - suchý poldr Kejžlice
 • Rozšíření soustavy rybníků v k.ú. Dobrá Voda rybníky pod hrází
 • Výstavba rybníků Loukov Hejtmánek
 • Výstavba rybníků v k.ú. Pravíkov
 • Výstavba tůně v k.ú. Dobrá Voda
 • Výstavba tůně v k.ú. Studený
 • Výstavba tůně v k.ú. Zajíčkov