O nás

Společnost Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

Firma byla založena v květnu 2007 zápisem u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15209.

Jak vyplývá z referenčních staveb, získala svoje pevné místo především na Vysočině a v Jižních Čechách.

Nabízené služby zahrnují technické studie, zadání stavby, projekty stavby včetně realizační dokumentace, inženýrské služby až po obstarání dotace a předání stavby na klíč.

Společnost je držitelem autorizačního oprávnění pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

PŘedmĚt Činnosti

 • Projekční činnost

  - vypracování projektové dokumentace na vodohospodářské stavby

 • Inženýrská činnost

  - vyřízení potřebných podkladů, územní rozhodnutí, stavební povolení

 • Autorský dozor

  - dozorování na stavbách námi vypracovaných projektů

 • Technický dozor

  - dozorování na vodohospodářských stavbách

 • Vyřizování dotací

  - vyřízení dotací z aktuálních dotačních titulů

 • Prodej a montáž domovních čistíren odpadních vod, zemních filtrů a septiků

  - prodej a montáž domovních čistíren odpadních vod, zemních filtrů a septiků