NaŠe reference

Kanalizace a vodovody

  • Rozšíření kanalizace - Rodínov
  • Rozšíření průmyslové zóny v k.ú. Velká Bíteš SO 03 - vodovod, splašková a dešťová kanalizace
  • Kanalizace a vodovod k.ú. Kouty-dodatečné povolení
  • Kanalizace a ČOV Pístina
  • Výstavba kanalizace a ČOV Kamenná Lhota